Cíle společnosti

Cílem společnosti je

  • být významnou společností v regionu
  • být profesionálně vyspělou stavební firmou, stavby realizovat dle nejnovějších poznatků stavební technologie a nejnovějších způsobů řízení jakosti dle normy ISO 9001
  • být solidním podnikatelským subjektem, vytvořit naprostou jistotu a důvěru potencionálních zákazníků být kapacitně schopnou realizovat i náročné stavební zakázky i v extrémně krátkých termínech a přesvědčivou i pro nejnáročnější investory
  • být společností s dynamickým rozvojem, nezbytná opatření přijímat v co nejkratším časovém období stavby dle požadavku objednatele dodáváme jako komplexní dodávku: zpracování projektové dokumentace, zajišťování stavebního povolení, včetně technického dozoru a realizaci stavby.

S vědomím významu této investice dotvrzujeme reálnost naší nabídky následovně

  • jsme stavební firma s dostatečnou kapacitou a technickým vybavením
  •  za závazek vyplývající pro nás ze smlouvy ručíme veškerým majetkem společnosti, schopností jejího managementu a obchodním jménem
  •  za dobu trvání společnosti jsme při realizaci staveb vždy splnili každý dohodnutý termín
  • ubezpečujeme Vás, že nám velice záleží na udržení dobré pověsti a solidnosti naší firmy, v tomto duchu vedeme veškerá jednání i realizaci akcí
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
20180130_132337