O nás

Základní údaje o naší firmě

REKOM Nový Bydžov, a.s.

  • Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B vložka 1601
  • Statutární zástupce
  • Peřina Pavel, předseda představenstva a.s.
  • Ing. Petráček Jiří, člen představenstva a.s.
  • Čížek Pavel, člen představenstva a.s.

Sídlo

REKOM Nový Bydžov,a.s.,
Měník- Barchůvek čp.2, 504 01 Nový Bydžov

  • IČO: 25264737
  • DIČ: CZ25264737
  • Bankovní spojení: Česka spořitelna Č. účtu: 3952414319/0800
  • Komerční banka Č. účtu: 107-8713250217/0100

Kontakt

Stručná historie a mezníky

REKOM Nový Bydžov a.s. byl založen 14.2.1997 jako stavební firma specializující se na výrobu, pokládku zámkových dlažeb a pokládku obalovaných živičných směsí, jako ryze česká akciová společnost.

V roce 2000 byla ukončena výroba zámkové dlažby, stávající betonárka byla modernizována a přestavěna na výrobu trasportbetonu. K podpoře konkurenceschopnosti, zlepšování, vývoje a zlepšení environmentální politiky firmy, byly zavedeny normy ISO 9001 a 14001
Dne 30. 10. 2002 usnesením valné hromady se zvýšil základní kapitál společnosti.
Zvýšení základního kapitálu přispělo k posílení pozice v regionu a dalo záruku spolehlivosti a konkurenceschopnosti firmy na trhu.

 

Postupným rozvojem do dnešního dne, se stal REKOM Nový Bydžov konkurenceschopnou firmou a zařadil se mezi středně velké společnosti s rozsahem působnosti v Královéhradeckém regionu i mimo něj. Svým vybavením a specializací zaměstnanců je schopen realizovat a zajistit komplexní provedení staveb na klíč.

pennyprint