O nás

Základní údaje o naší firmě

REKOM Nový Bydžov, a.s.

 • Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B vložka 1601
 • Statutární zástupce :
  Peřina Pavel, Statutární ředitel a.s.
 • Správní rada : Pavel Peřina
  Zdeněk Škarvada

 

Sídlo

REKOM Nový Bydžov,a.s.,
Měník- Barchůvek čp.2, 504 01 Nový Bydžov

 • IČO: 25264737
 • DIČ: CZ25264737
 • Bankovní spojení: Česka spořitelna Č. účtu: 3952414319/0800
 • Komerční banka Č. účtu: 107-8713250217/0100

Kontakt

Stručná historie a mezníky

REKOM Nový Bydžov a.s. byl založen 14.2.1997 jako stavební firma specializující se na výrobu, pokládku zámkových dlažeb a pokládku obalovaných živičných směsí, jako ryze česká akciová společnost.

V roce 2000 byla ukončena výroba zámkové dlažby, stávající betonárka byla modernizována a přestavěna na výrobu trasportbetonu. K podpoře konkurenceschopnosti, zlepšování, vývoje a zlepšení environmentální politiky firmy, byly zavedeny normy ISO 9001 a 14001
Dne 30. 10. 2002 usnesením valné hromady se zvýšil základní kapitál společnosti.
Zvýšení základního kapitálu přispělo k posílení pozice v regionu a dalo záruku spolehlivosti a konkurenceschopnosti firmy na trhu.

 

Postupným rozvojem do dnešního dne, se stal REKOM Nový Bydžov konkurenceschopnou firmou a zařadil se mezi středně velké společnosti s rozsahem působnosti v Královéhradeckém regionu i mimo něj. Svým vybavením a specializací zaměstnanců je schopen realizovat a zajistit komplexní provedení staveb na klíč.

pennyprint