Úvodní obrázek
Budujeme cesty
Úvodní obrázek - copy
Budujeme cesty
previous arrow
next arrow

Podnikové vzdělávání zaměstnanců (1)

Jsme zapojeni do výzvy "PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (1)", která je spolufinancována Evropskou unií.

Hlavním cílem je zlepšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Dalším cílem pak je zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost plus 2021-2027 a jejím řídícím orgánem
je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Název projektu je „REKOM Nový Bydžov, a.s. - rozvoj pracovníků“.

Jeho číslo je CZ.03.01.03/00/23_047/0002369 a je zaměřen na zvýšení kvalifikace
všech zaměstnanců, a především pak těch ve věku nad 55 let.

Lidé budou školeni v Měkkých dovednostech, Ekonomických znalostech a v Technickém / Odborném vzdělávání.

Náš projekt bude finalizován v roce 2026 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků

ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost REKOM Nový Bydžov, a.s. se specializuje především na výstavbu, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací. Uvedenému předmětu podnikání odpovídá strojní i technické vybavení firmy, jakož i odborné zaměření managementu a všech zaměstnanců.

Technické zázemí firmy včetně centrální výrobny betonových směsí dává jistotu realizovat stavební díla od rekonstrukcí až po výstavbu náročných stavebních děl.

dopravni-stavby

Veškeré práce provádíme s důrazem na ochranu životního prostředí.

NOVINKY